آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086
نکات کلیدی جهان بینی بخش اول
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 14:00 | نوشته شده به دست میلاد عیدی | ( نظرات )

به نام خالق عشق

Gerelateerde afbeelding

1-جهان‌بینی کاوشی است بر مبنای راهنمایی‌ها و شاه‌کلید های اساتید کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه و نگهبان کنگره ۶۰ به علاوه تجربیات شخص ناشی از سال‌ها درگیری با نیروهای بازدارنده پیرامون انسان و کائنات است.

۲ـجهان‌بینی نوشتاری است برای مسافران و همسفران.

۳ ـ جهان‌بینی گامی است به جهت رهایی وجود خویش از بند های نادیدنی جهالت و اهریمن و بازیافتن نیروی از دست رفته خویش و رسیدن به اندیشه‌هایی که شایسته نام انسان است..


۴ ـ ساده‌ترین و روان‌ترین تعریف جهان‌بینی از دید استاد امین نام خود کتاب است .

۵ ـ تعریف جهان‌بینی ؛ برداشت ادراک احساس و دریافت ما نسبت به‌کل هستی جهان درون و برون.

۶ ـ انواع جهان‌بینی ؛ درون و بیرون

۷ ـ مقوله جهان‌بینی برای اولین بار به عنوان یکی از پارامتر ها یا مؤلفه‌های درمان در کنگره ۶۰ مطرح شد.

۷ ـ مثلث درمان اعتیاد؛ جسم روان و جهان‌بینی.

۸ ـ رابطه جسم و روان همانند سوار و سوارکار است برای تعادل جسم و روان ۱۱ ماه وقت لازم است و برای جهان‌بینی خدا می‌داند.

۹ ـ جهان‌بینی صرفاً مربوط به مسافران نمی‌باشد و تمامی انسان‌ها با آن سر و کاردارند و برای رهایی و رسیدن به آرامش لازم و ضروری است که دانش خود را پیرامون جهان‌بینی ارتقا دهیم.

۱۰ ـ سفر اول

مربوط به مسافرانی است که به جهت رهایی خویشتن خویش از بندهای اعتیاد حرکت بسیار مهم را آغاز کرده‌اند یعنی از مصرف مواد تا قطع آن است.

۱۱ ـ از بی‌نیازی به مواد مخدر شروع و تا رسیدن به خود ادامه دارد این سفر بین مسافران و همسفران که تجربه مصرف نداشته‌اند مشترک است.

۱۲ ـ پیمودن سفر دوم بدون فراگیری دانش جهان‌بینی غیرممکن است.

۱۳ ـ زمان لازم برای سفر دوم غیرقابل‌پیش‌بینی است که بر اساس جایگاه فعلی انسان و میزان خواست و تلاش او در این سفر تعیین می‌گردد.

۱۴ ـ سفر سوم ؛

از رسیدن به خود تا رسیدن به قدرت مطلق یا خالق خود ادامه دارد و زمان آن پایانی ندارد.

۱۵ ـ مفهوم سفر؛ یعنی از یک مبدأ معلوم به یک مقصد معلوم رفتن.

۱۶ ـ چرا مسئله بیماری اعتیاد سال‌ها غیرقابل حل می‌نمود؟

چون مبدأ آن معلوم نبود و دقیق نمی‌دانستیم که در کجا هستیم تخریبات چقدر است مشکل جسم است یا روان.

۱۷ ـ با روشن شدن صورت مسئله اعتیاد توسط مهندس دژاکام در واقع مبدأ سفر معلوم شد.

۱۸ ـ در جهان‌بینی ما با مفهوم مبدأ مقصد و مسیر حرکت سر و کار داریم .

۱۹ـ جهان‌بینی درون چه کمکی به ما می‌کند؟

کمک می‌کند تا جایگاه فعلی خویش یا مبدأ خویش را در کائنات پیدا کنیم که همان نقشه موردنظر است.

۲۰ ـ جهان‌بینی بیرون ما را در یافتن راه و مسیر حرکت تا رسیدن به مقصد یاری می‌نماید.

۲۱ ـ مبدأ ؛ جایگزینی مواد مخدر بیرونی به جای مواد شبه افیونی درونی .

 مسیر حرکت؛ روش درمانی dst

مقصد؛ رهایی و درمان اعتیاد .

۲۲ ـ جهان‌بینی درون مربوط به مقوله انسان است.

۲۳ ـ کنگره ۶۰ انسان را به دو بخش تقسیم می‌کند

صور پنهان و صور آشکار.

۲۴ ـ تعریف صور؛ صورت و اشکال می‌باشد.

صور آشکار آنچه قابل رویت است .

صور پنهان آنچه قابل رویت نیست.

۲۵ ـ مصالح جهان‌بینی« همان صور پنهان می‌باشد یا همان مواد اولیه جهان‌بینی هستند.

۲۶ ـ از کنار هم قرار گرفتن مواد اولیه جهان‌بینی یا صور پنهان است که بنای جهان‌بینی پدید می‌آید هر کس بنای خود را با توجه به خواست و علاقه خود می‌سازد .

۲۷ ـ کنگره ۶۰ معتقد است که هر کس بر اساس میزان خواست و تمایلی که دارد می‌تواند در این مسیر گام بردارد.

۲۸ ـ اتم یعنی غیرقابل تجزیه.

۲۹ ـ شباهت علم شیمی و جهان‌بینی در چیست؟

استفاده از مدل برای شناخت

در علم شیمی بدون این که قادر به رویت اجسام باشند در مورد نحوه ارتباط آن‌ها و پیوند های اتمی صحبت می‌کنند و این کار به کمک برخی مدلها انجام می‌شود.

روابط بین مولکول‌ها و اتم‌ها برای ما صور پنهان محسوب می‌شوند.

۳۰ ـ تعریف نفس؛

آنچه تعیین موجودیت می‌کند در ظاهر و باطن نفس نامیده می‌شود و نشانه‌اش خواسته دارد.

۳۱ـ تمام خواسته‌های ما از قسمت نفس صادر می‌شود. خواسته‌ها به دو قسمت معقول و نامعقول تقسیم می‌شوند .

۳۲ ـ مدل پیشنهادی برای نفس؛

شهر وجودی است و این مدل اولین مدل در کنگره ۶۰ است.

۳۳ ـ خواسته‌ها طیف وسیعی را در بر می‌گیرند و گاهی بسیار مثبت و گاهی بسیار پلید هستند وضعیت کلی این شهر وجودی به ماهیت و خصوصیات شهروندان آن بستگی دارد.

۳۴ ـ مراحل نفس«

بر اساس تنوع ذرات تشکیل‌دهنده و ماهیت آن‌ها

نفس اماره ـ نفس لوامه ـ نفس مطمئنه.

۳۵ ـ نفس اماره؛

در این مرحله شخص بدون تفکر فرمان‌بردار نفس است عموم خواسته‌ها نامعقول هستند درستی و نادرستی اعمال برای انسان قابل‌تشخیص نیست . شخص از انجام اعمال ناشایست ناراحت نمی‌شود در این مرحله وجدان به چشم نمی‌خورد.

۳۶ ـ کلام‌الله از افرادی که در نفس اماره هستند به عنوان چهارپایانی یاد می‌کند ؛ که بلکه پایین تر از چهارپایان.

۳۷ ـ نفس لوامه؛

این نفس سرزنش کننده یا ملامتگر در این مرحله انسان به مرحله تشخیص قدم می‌گذارد.

تشخیص در این مرحله با پالایش های مداوم قوی و عمیق می‌شود .

مراحل نفس یک پله نیستند بلکه یک طیف می‌باشند.

۳۸ ـنفس مطمئنه؛

خواسته‌ها با اطمینان برگزیده می‌شوند تنها به خواسته‌های مقول جواب داده می‌شود ؛ درستی و نادرستی اعمال قابل‌تشخیص است ؛ عموماً خواسته‌های فرد در اثر پالایش معقول هستند و شاید اندکی نامعقول باشند .

۳۹ ـ مهم‌ترین مسئله‌ای که همواره در فلسفه دین و جهان‌بینی رواج بوده چیست؟

وجود خداوند یا خالق هستی است.

۴۰ ـ استاد یا معلم یا رب تنها چیزهایی را می‌توانند آموزش بدهند که خواسته‌اش در ما وجود داشته باشند.

۴۱ ـ خواسته مانند هسته یا دانه گیاه است باید باشد تا استاد بتواند آن را به درختی استوار تبدیل کند.

۴۲ ـ پدید آوردن خواسته‌ها بر عهده ماست.

۴۳ ـ چرا یک مربی دانا وقت خود را برای هر کس تلف نمی‌کند؟

چون می‌داند چه کسی خواسته دارد و چه کسی ندارد و در چه کسی خواسته در حال شکل‌گیری است.

۴۴ ـ ذرات تشکیل‌دهنده نفس همواره در تلاش‌اند تا به خواسته‌های خود دست یابند.

۴۵ ـ منشأ تحرک و حرکت در ما نفس است.

۴۶ ـ پاسخ به خواسته‌های نفس و اجرای آن‌ها در اختیار نفس نمی‌باشد و فرمان‌هایی که اجراکننده خواسته‌های نفس می‌باشند از عقل صادر می‌شود.

۴۷ ـ دومین مدل صور پنهان مدل قلعه عقل است جایگاه عقل مشخص نمی‌باشد.

۴۸ ـ مغز جزء صور آشکار است اپراتور یا تبدیل‌کننده دقیق و پیچیده است در واقع مغز ابزاری است که آگاهی و ادراک ما را از جای دیگری به کالبد فیزیکی یا جسم انتقال می‌دهد.

۴۹ ـ مغز چگونه برای جسم فرمان صادر می‌کند؟

 با واکنش های شیمیایی و سیگنالهای عصبی.

۵۰ ـ معنی توفی؛ یعنی انسان در حین مرگ به صورت تمام و کمال دریافت پمی‌شود

تهیه کننده:مسافر حبیب عسگری

تنظیم:همسفر میلاد عیدی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر علیرضا شنبه 31 شهریور 1397 13:48
سلام . آقایان میلاد و حبیب عزیز دست شما درد نكنه . ممنون . خدا قوت .
خراطین سه شنبه 27 شهریور 1397 13:15
سلام
من خیلی اتفاقی از گوگل اومدم
با اجازتون من اینجا برای دوستمم فرستادم تا بیاد ببینه
ممنون
مسافر رضا دوشنبه 26 شهریور 1397 11:27
با سلام و سپاس از میلاد و حبیب عزیز
همسفر مریم دوشنبه 26 شهریور 1397 08:36
بسیار عالی.ممنون ازآقا حبیب وآقا میلاد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: