آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086
نکات کلیدی جهان بینی بخش دوم
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 14:00 | نوشته شده به دست میلاد عیدی | ( نظرات )
به نام خالق بی همتا

Gerelateerde afbeelding

۵۱ ـ هر خواسته‌ای برای به انجام رسیدن یا هر عمل برای انجام شدن باید از عقل فرمان بگیرد .

۵۲ ـ کار اصلی عقل صدور فرمان است.

۵۳ ـ تمام خواسته‌های نفس برای اجابت شدن ضروری است که به تأیید فرمانروای بزرگ برسد و حکم را جهت اجرا دریافت نمایند.

۵۴ ـ عقل دارای فر ایزدی است .


۵۵ ـ وظیفه نگهبانان قلعه عقل این است که اجازه ندهند هرکس با هر خواسته‌ای وارد شود.

۵۶ ـ ذرات تشکیل‌دهنده نفس با فریب عقل به خواسته‌های خود می‌رسند.

۵۷ ـ قدرت ویژه نگهبانان قلعه عقل چیست؟

دانایی؛ که چیزی نیست مگر قدرت تشخیص ماهیت خواسته‌ها در هر لباس و هر شکل.

۵۸ ـ چه زمانی امنیت قلعه عقل بیشتر است و کار عقل راحت تر؟

زمانی که قدرت تشخیص خواسته‌ها یا دانایی بیشتر باشد.

۵۹ ـ بیش‌ترین قسمتی که در جهان‌بینی روی آن تاکید می‌شود و در درجه اول اهمیت قرار دارد؟؟ مسئله دانایی

۶۰ ـ بدون افزایش دانایی هرگونه تغییری در درون ناپایدار و بی‌فایده است.

۶۱ ـ دانایی فرمانروای بزرگ « عقل» محدود است ولی در حال تغییر و به جهت صعود و افزایش دانایی. در واقع آن قدر دانا است که در مورد مسائلی که درستی یا نادرستی آن‌ها را تشخیص نمی‌دهد حکم صادر نمی‌کند.

۶۲ ـ ذرات نفس اماره کار خود را از سربازان دانایی یا نگهبانان قلعه آغاز می‌کنند.

۶۳ ـ ذرات نفس امر کننده برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود ناچارند چه کار کنند؟

قضاوت عقل و ادراکش را مختل می‌نمایند یا عقل را با ابزارهایی به‌اشتباه بیندازند.

۶۴ ـ مثلث دانایی؛

مثلثی است که از سه ضلع تفکر تجربه و آموزش تشکیل شده است .

۶۵ ـ تفکر حرکتی از مجهول به معلوم یا از یک مبدأ به مبدأ دیگر است تفکر توسط عقل انجام می‌شود.

۶۶ ـ تجربه فرایند یا رویدادی است که ما آن را با تمام وجود یا بخشی از وجودمان حس می‌کنیم و به انجام رسانده‌ایم.

۶۷ ـ در تجربه حس نقش اصلی را دارد . از آن جهت مهم است که در ما حسی به وجود می‌آورد.

۶۸ ـ حس اولین شروع به‌کارگیری قوه عقل است.

۶۹ ـ آموزش؛

در آموزش شخصی که قبلاً مسیری را پیموده و در آن مقوله به دانایی رسیده ما را با مسیر آشنا می‌کند.و راه را به ما نشان می‌دهد.

۷۰ ـ دانایی مؤثر؛

مثلثی که اضلاع آن تفکر تجربه و آموزش هستند ولی هر سه ضلع آن با هم برابر می‌باشند یعنی مثلث متساوی‌الاضلاع.

۷۱ ـ مثلث دانایی می‌تواند مختلف الاضلاع باشد ولی مثلث دانایی مؤثر بزرگ‌ترین مثلث متساوی‌الاضلاع است که می‌توانیم در درون  مثلث مختلف الاضلاع رسم نماییم.

۷۲ ـ تفاوت مقوله‌ای که در داخل مثلث دانایی مؤثر است با مثلث دانایی؟

در دانایی مؤثر مطالب هم آشکار و معلوم است و هم قابل‌اجرا.

۷۳ ـ مطلب فوق‌العاده مهم در دانایی مؤثر؟

به اجرا در آوردن و عمل کردن است.

۷۴ ـ بزرگ‌ترین مانع در برابر نفس اماره یا ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول چیست؟

دانایی.

۷۵ ـ هر قدر دانایی به خصوص دانایی مؤثر نیرومندتر باشد در رسیدن به خواسته‌های نامعقول ذرات نفس ذرات نفس همانند یک فیلتر یا صافی عمل می‌نماید.

۷۶ ـ تعریف ذرات ناخالصی؟

همان ذرات خواسته‌های نامعقول یا نفس اماره هستند.

۷۷ ـ ذرات ناخالصی پیوسته به دنبال این هستند تا دانایی ما افزایش نیابد.

۷۸ ـ مراتب دانایی؟

علم‌الیقین عین‌الیقین حق الیقین

۷۹ ـ دو مرحله عین‌الیقین و حق الیقین جزء دانایی محسوب می‌شود و علم‌الیقین جزء اطلاعات است.

۸۰ ـ چه زمانی اشتباهات ما مدام تکرار می‌شود و با حقه‌ها فریب می‌خوریم و یا از چاله در آمده و به چاه می‌افتیم؟

زمانی که دانایی ما بدون تغییر بماند.

۸۱ ـ حق الیقین ؛ به معنی یقین در مقام حقیقت است.

۸۲ ـ معتاد می‌تواند به درجه حق الیقین در مورد مسئله اعتیاد برسد یعنی شرطش را دارد.

۸۳ ـ اصولاً تجربه همه چیز کار انسان‌های نادان است زیرا بسیاری از مسائل را دیگران کشف کرده‌اند و بابت آن و شکافتنش بهای بسیاری پرداخته‌اند و ما باتجربه این کار زحمات آن‌ها را نادیده می‌انگاریم و در این صورت تجربه دیگران از گردونه خارج می‌شود و لذا تاریخ تکرار می‌گردد..  «سردار»

۸۴ ـ تجربیات دیگران در قالب آموزش در اختیار ما قرار می‌گیرد و این هدیه آن‌هاست.

۸۵ ـ دانایی در زندگی چگونه اتفاق می‌افتد.؟

هرکس بر مبنای خواسته‌هایش آزمایش را انتخاب می‌کند ؛ ابتدا آموزش می‌گیرد و بعد وارد تجربه می‌شود و بعد تفکر می‌کند و در پایان رفع اشکال می‌شود و اگر ناقص بود قسمت های ضعیف را تکرار می‌کند.

۸۶ ـ تکرار صرفاً به این دلیل اتفاق می‌افتد که ما در یک مرحله دانایی متوقف‌شده‌ایم.

۸۷ ـ امیرالمؤمنین در مورد تکرار و ماندن در یک مرحله دانایی می‌فرماید؛

آن کس که دو روزش یکسان است متضرر شده است. زیرا دانایی او بدون تغییر مانده و زمان سپری‌شده و انرژی هم صرف شده ولی چیزی برداشت نشده است.

۸۹ ـ مراحل پدید آمدن دانایی در زمان خود زیبا هستند.

۹۰ـ هر وقت یک فیلم را برای اولین بار می‌بینیم این زمان ؛ زمان نقد و بررسی نیست بلکه زمان ناظر بودن است اگر غیرازاین باشد از دریافت حس محروم می‌شویم.

۹۱ ـ حس اولین شروع به‌کارگیری قوه عقل است در واقع حس در یک کلام نیرو است.

۹۲ ـ حس همانند نیرو عمل می‌کند و یکی از صور پنهان است که در همه جا رد پایش را می‌بینیم.

۹۳ـ انواع نیروها در طبیعت که منشأ پیدایش پدیده‌ها هستند؟

۱ ـ نیروی جاذبه ناشی از جرم ۲ ـ نیروی جاذبه یا دافعه الکتریکی.۳ ـ نیروی هسته‌ای ضعیف.۴ ـ نیروی هسته‌ای قوی.

۹۴ ـ تمام حرکات اجرام آسمانی بر مبنای نیروی جاذبه ناشی از جرم است.

۹۵ ـ چند نمونه از مثال های نیروی جاذبه ناشی از جرم؟

گردش زمین به دور خورشید ـ گردش ماه به دور زمین ـ گردش ماهواره به دور زمین ـ جزر و مد دریاها.

 ۹۶ ـ حس هم در درون ما باعث حرکت و تحرک می‌شود.

۹۷ ـ تمام ۴ نیرو دو اثر عمده را در ما ایجاد می‌کند؟

جاذبه و دافعه در ما ایجاد می‌کند.

۹۸ ـ هر ذره دو نوع بار الکتریکی دارد؟

مثبت و منفی

۹۹ ـ بار مثبت در اثر کمبود الکترون و بار منفی در اثر فزونی الکترون پدیدار می‌شود. بارهای هم نام همدیگر را دفع می‌کنند و بار

های غیر هم نام یکدیگر را دفع می‌کنند . حس در وجود ما چنین کاری می‌کند یا ما را به سمت چیزی جذب می‌کند یا از چیزی دور یا دفع می‌کند.

۱۰۰ ـ تمایل ما یا عدم تمایل ما برای انجام کارها و برقراری ارتباطات با حس ارتباط نزدیک و عمیقی دارد.

۱۰۱ ـ قوی شدن حس در انسان اگر ظرفیتش به وجود نیامده باشد باعث انفجار در ساختارهای ما یا انفجار سلولی می‌شود.

۱۰۲ ـ عقل در تکامل خود مانند ماشین تابع خود است و حس اولین شروع به‌کارگیری قوه عقل است .

۱۰۳ ـ تعادل فیزیکی بدن ما در دست مایع درون گوش است.

 

تهیه‌کننده:مسافر حبیب عسگری

تنظیم:همسفر میلاد عیدی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic