آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086
به نام قدرت مطلق الله
چهاردهمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی ایجنت محترم مسافر منصور،نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر عادل،با دستور جلسه ((هفته اسیستانت،ایجنت و مرزبان)) در روز سه شنبه مورخ 16/07/1398 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:
سلام دوستان منصور هستم یک مسافر؛
دستور جلسه این هفته ما تحت عنوان هفته اسیستانت،ایجنت و مرزبان نام گذاری شده است و امروز در اکثر شعبات که در روز های فرد کارگاه های آموزشی دارند جشن برگزار میکنند از جمله در نمایندگی خودمان،نمایندگی پروین اعتصامی اراک که امروز این جشن را برگزار میکنیم.
در ارتباط با دستور جلسه بنده توضیح میدهم تا حدودی با این جایگاه ها آشنا بشویم و بدانیم که برای چه این هفته را برای این عزیزان که در این جایگاه ها خدمت میکنند نام گذاری کرده اند و چرا برای آن ها جشن  گرفته اند و چرا ما میخواهیم از این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم.
مقداری اگر دقت کنیم ما در این جا کاری را انجام میدهیم که در تمام دنیا میگویند درمان اعتیاد امکان پذیر نیست و بالای بیست سال است است که به فرموده اقای مهندس ما هنوز راه درمان اعتیاد را داریم باز میکنیم یعنی یک دره خیلی بزرگ است کوه ها را یکی یکی دارند حفاری میکنند و راه را دارند باز میکنند و این قدر باید درون این دره بریزند تا پر بشود و  راه هموار بشود و تازه راه نمایان بشود منظور همان راه درمان اعیتاد است حالا شما تصور کنید که از روز اولی که کنگره شروع به فعالیت کرد نه دیده بانی وجود داشت نه مرزبانی و ایجنتی وجود داشت و نه اسیستانت و اولین ساختاری که در کنگره شکل گرفت دیده بان ها بودند و بعد هم راهنما ها شکل گرفتند که بخواهند دستگیری کنند و هر چه که سیستم کنگره جلوتر امد قوانین آن تدوین شد و اشکالاتی سر راه درمان قرار گرفت در بعضی از شعب و نیاز پیدا شد که افرادی در آن جا باشند به عنوان مجری که بتوانند خدمتی انجام بدهند و اعضای شعبه و تازه واردین و راهنما ها یک سیستمی باشد که بتواند کارهای این ها را انجام بدهد و این شد که اقای مهندس اقدام کردند به تاسیس دفتری به نام دفتر مرزبانی و هر چه کنگره جلوتر آمد بر اساس نیازش و با تفکر و اندیشه اقای مهندس ساختار مرزبانی شکل گرفت مثل ساختار تشکیل لژیون که در ابتدا لژیونی وجود نداشت و تنها یک کارگاه آموزشی بود و بعد هم همه میرفتند و حالا این که در بیرون چه اتفاقاتی رخ میداد بماند و دوماه اقای مهندس تفکر میکردند تا این که ساختار تشکیل لژیون شکل گرفت و مرزبانی هم به همین صورت شکل گرفت و در تمامن شعب پنج نفر مرزبان گروه مسافران هستند و دو نفر هم از همسفران مرزبان گروه خانواده هستند و این گونه ساختار مرزبانی شکل گرفت و در ادامه کار به این مسئله پی بردند که یک نفر باید بالای سر مرزبان ها باشد و بر عملکرد آن ها نظارت کند و این گروه به یک نفر نیاز دارند که رابط ان ها با دفتر مرکزی باشد و ارتباطات آکادمیکشان قوی بشود کارهای ستادی و اجرایی و دستور العمل ها را فرا بگیرند و نمیتوانستند ارتباط مستقیم با مرزبان ها داشته باشند و یک نفر را لازم داشتند که آمدند به همین شکل یک نفر را به عنوان ایجنت انتخاب کردند و برای گروه خانواده هم اسیستانت را انتخاب کردند ایجنت و اسیستانت را به عنوان یک بزرگتر بالای سر مرزبان ها و شعبه گذاشتند هم رابط با دفتر مرکزی باشد یعنی هر گونه کاری که دفتر مرکزی داشت از اییجنت و یا اسیستانت میخواهند و ایجنت و اسیستانت هم به مرزبان ها ابلاغ میکنند و مرزبان ها آن ها را اجرا میکنند و این خلاصه ای بود از شکل گیری ساختار کنگره 60 و این ساختار کنگره 60 برعکس سازمان های بیرون است ساختار کنگره را به یک درخت تشبیه کرده اند که آن ریشه بنیان کنگره است که کنگره را ساخته است و بنا کرده است و تنه آن درخت ابتدا به ساکن دیده بان ها هستند و بعد بالاتر که می اید ایجنت ها و اسیستات ها هستند و در نهایت مرزبان ها هستتند و سر شاخه ها و شاخه های اصلی راهنما ها هستند و سفر اولی ها و تازه واردین هم به عنوان شکوفه ها هستند که همه ما کمک میکنیم تا این شکوفه ها تبدیل به گل و میوه بشوند و ثمره بدهند و منظور این بود که جایگاه این عزیزان را بدانید که در کجا قرار دارد اما این صور اشکار این جایگاه های خدمتی است حالا به سراغ آن چیزی میرویم که ناپیدا است  از اسیستانت و ایجنت شروع میکنم تا به مرزبان ها برسیم و بدانیم که این عزیزان چه جایگاهی دارند
ایجنت شعبه و اسیستانت شعبه آن گونه که من برداشت کرده ام همانند یک بند باز هستند و یک بند باز باید خیلی مهارت داشته باشد که بتواند از یک سمت به سمت دیگر برود و باید تعادل لازمه را داشته باشد و یک میله ای هم در دستش هست که تعادلش را با آن میله برقرار میکند و ایجنت و اسیستانت هم همان حکم را دارد و به عقیده من ایجنت و اسیستانت همیشه در لب مرز دارد حرکت میکند و اصطلاح عامیانه میگویند ما یک بزرگی را در شعبه ای قرار داده ایم و بر اساس سابقه ای که داشته است رهایی که داشته است تجاربی که کسب کرده است راهنمایی انجام داده و مرزبانی انجام داده است و به یک نقطه ایرسیده است که او را به عنوان ایجنت یا اسیتانت یک شعبه انتخاب کرده اند و کار بزرگ ایجنت و اسیستانت منهای تمام کارها و مسولیت هایی که دارد باید در آن شعبه صلح و امنیت و ارامش برقرار کند و کار اصلی این است،به طور کلی بخواهم بگویم اگر یک شعبه را یک کشتی بزرگ تصور کنید ایجنت و اسیستانت و مرزبان ها ناخدای این کشتی هستند و مسافران آن کشتی راهنما ها و رهجوهایشان هستند.ایجنت و اسیستانت و مرزبان ها باید طوری این کشتی را هدایت کنند که تعادل آن بهم نخورد یعنی تمام ما باید سر جای خودمان بایستیم و اگر غیر از این باشد تعادل بهم میخورد و منظور این است که ناخدا باید به گونه ای این کشتی را هدایت کند و از مسیر های مختلف و فراز و نشیب های مختلف باید عبور کند و از گرداب های سختی باید شعبه را عبور دهند تا اعضا بتوانند به مقصد خودشان برسند که همان رهایی اعضا میشود و این هنری است که این عزیزان باید به خرج بدهند از یک طرف هم ایجنت و هم اسیستانت و هم مرزبان ها یک شمشیر به دست ان ها داده اند و با این شمشیر باید قوانین را اجرا کنند و منظور از شمشیر،شمشیر جنگ نیست اختیاری است که به این عزیزان داده اند و مثل یک سلاح برنده است و در دست دیگر این عزیزان یک حریر است و در هر شرایطی باید از این دو استفاده کنند و این هنر را با آن در نبرد هستند تا روزی که بخواهد خدمتشان تمام شود و خیلی کار بزرگی است و راهنماها هم دارند این کار رانجام میدهند یعنی هم باید محبت را جاری کنند و هم باید اصول و قوانین را اجرا کنند هم باید عمل سالم را انجام بدهند و عمل به ظاهر نیک را نباید انجام بدهند و هم باید متوجه بشوند که دلسوزی در کنگره نتیجه ای نخواهد داشت ما باید متوجه بشویم که اگر فرامینی این عزیزان صادر میکنند جهت یادگیری و آموزش خود ما است و چیز دیگری نیست اگر میگویند مرزبان هر چه میگوید باید چشم بگوییم این عزیزان مطمئن باشید چیز خلافی نمیگویند حالا در بیرون میگویند انسان جایز الخطاست و ما در کنگره میگوییم انسان ممکن الخطاست و به اسیستانت و ایجنت و مرزبان هم اجازه میدهند که اشتباه هم بکند و نگاه ما به ان مشکل خیلی مهم است قوت ما و قدرت ما نشانه رشد شعبه احترامی است که باید بهم بگذاریم ما باید تک تک مان همدیگر را قبول داشته باشیم یعنی همه اعضا باید قلبا به یکدیگر احترام بگذاریم و خواهیم دید که خود شعبه خود به خود رشد پیدا میکند و رهایی ها بالا میرود و بنیه مالی و علمی اش هم تقویت میشود و قلبی باید این کار انجام بشود و جایگاه هر کس هم در کنگره محترم است چه سفر اولی باشد یا سفر دومی فرقی ندارد و جایگاه تمام اعضا محترم است و ما باید قلبی به این عزیزان احترام بگذاریم.
یک مثلث در کنگره ما داریم که باید سر لوحه کار همگی ما باشد یک ضلع این مثلث آموزش است که اموزش حرف اول را میزند و ضلع دیگر آن نظم و انضباط است که نظم و انضباط را کسانی برقرار میکنند که قدرت اجرایی دارند و این قاعده مثلث که از همه مهم تر است قدردانی و سپاسگزاری است.ما آموزش میگیریم از چه کسی آموزش میگیریم؟!نظم و انضباط را چه کسانی برقرار میکنند؟!حال اگر یکی از این اضلاع ناقص باشد مثلثی شکل نخواهد گرفت اما قدر دانی و سپاسگزاری را برای چه کسانی گذاشته اند؟!برای کسانی که دارند آموزش میدهند و دارند نظم و انضباط و اصول و قوانین را برای ما اجرا میکنند که ما به درمان و به آن تعادل لازم برسیم و یک زندگی ارام داشته باشیم و از زندگی مان لذت ببریم و بدانیم که به دیگران کمک کنیم و دستگیر باشیم و نیازمندان را نیازشان را برطرف کنیم و گره ای از کار دیگران باز کنیم تا گره از کار ما باز بشود و از این عزیزان باید قدر دانی کنیم 
مرزبان ها کار اجرایی دارند،کار عمرانی دارند،کار آموزشی دارند و اداره یک شعبه کلا در اختیار مرزبان ها است.جشن ها، مراسم ها ،همایش ها همه با مرزبان های یک شعبه است و مرزبان اسمش با خودش است از مرز جغرافیایی اراک در این نمایندگی محافظت میکند.در استان مرکزی خمین جدا است،ساوه جدا است و دلیجان جدا است و در این جایگاه خدمتی چیزی که مهم است این است که این جایگاه برای برتری طلبی نیست،مرزبان رئیس نیست یا ایجنت یا اسیستانت رئیس نیست و خدمتگزار هستند و برای همین برای این عزیزان این هفته را در نظر گرفته اند که اعضا بگویند ما از زحمات شما قدردانی و تشکر میکنیم.و ار تباط اولیه همه ما با مرزبان است و همه اعضا با هم مرتب هستیم ولی خب در ابتدا به  ساکن از یکسری فیلتر ها باید عبور کنیم تا به لژیون برسیم و پیش راهنما قرار بگیریم.اداره شعبه با گروه مرزبانی است و قوانین را باید اجرا کنند و هر دستورالعملی که ابلاغ میشود باید در شعبه اجرا کنند در این هفته اعضا میگویند که ما شما را دیدیم و از خدمات شما سپاسگزار هستیم و از شما قدردانی میکنیم و از این عزیزان تجلیل به عمل می اوریم و اقای مهندس خیلی شفاف میفرمایند که اگر ما از این عزیزان قدردانی نکنیم و به آن ها احترام نگذاریم دیگر کسی مرزبان نمیشود و ما باید هم زبانی و هم قلبی و هم عملی این کار را انجام بدهیم و وظیفه تک تک ما است که علاوه بر قلبی و زبانی در عمل هم این قدردانی را اجرا کنیم و با اهدای پاکت به این عزیزان این کار را انجام بدهیم و این عزیزان به پاکت من نیازی ندارند و من نیاز دارم که از این عزیزان تشکر کنم و بگویم که شما را دیدم چون شما در حق من دارید خدمت میکنید نه تنها به من به خانواده من هم دارید خدمت میکنید و به جامعه هم این عزیزان خدمت میکنند چه خدمتی از این بالاتر که ما یک فرد را از جهان اعتیاد کمک کنیم خارج بشود و ما به جایگاه احترام میگذاریم و اگر این احترام و قدردانی نباشد دیگر کسی نه مرزبان میشود و نه راهنما میشود برای راهنما بعد از گذشت چهار سال ما مراسم تقدیر و تشکر برگزار میکنیم و به ایشان میگوییم که به خاطر اداره لژیون در این چهار سال که افراد را به رهایی رساندید از شما تشکر میکنم و از ایجنت و اسیستانت هم به همین شکل است که ما تشکر میکنیم.و این را بدانید که ما به جایگاه ها احترام میگذاریم و مرزبان یا ایجنت و اسیستانت یک شخصیت حقیقی دارند و یک شخصیت حقوقی  دارند و از شعبه خارج بشوند شخصیت حقیقی دارند و در شعبه شخصیت حقوقی داده اند و ما باید از این عزیزان تشکر کنیم.ما ساعت یک بعدازظهر کجا هستیم؟و هر موقع که ما به شعبه می اییم بستر فراهم بوده است و اداره یک شعبه شوخی نیست و همه چیز سر جای خودش است و اب هم از اب تکان نمیخورد و ما قدر دانی میکنیم برای ایندگان برای عزیزانی که در اینده میخواهند وارد شعبه بشوند و درمان بشوند ما تشکر و قدردانی میکنیم که بتوانیم در ادامه کار یک شعبه دیگر در شهر خودمان راه اندازی کنیم و یک ساختمان از خودمان داشته باشیم پس بر ما واجب است از این عزیزان قدردانی و تشکر کنیم و بگوییم که ما شما عزیزان را دیدیم و انشالله خدمت این عزیزان مورد قبول خداوند قرار بگیرد و پیامی که امسال برای این عزیزان تهیه شده است یک پیام پر از معنا است که من خودم چندین بار به این مسئله فکر کردم که ایا واقعا من این هستم؟!و میگوید فرامین الهی و این خیلی حرف بزرگی است و این فرامین الهی را کسی اجرا میکند که تاب و توان آن را داشته باشد و من نوعی وقتی میخواهم در یک شعبه خدمتی را انجام بدهم سلیقه فردی من کنار میرود و باید از خواسته های شخصی خودم عبور کنم و برای انجام عمل سالم پوست من کنده میشود.ما چه کار داریم میکنیم که این پیام را برای ما در نظر گرفته اند؟!که خداوند هم حافظمان باشد و هم ما را دوست داشته باشد.انشالله بتوانیم همگی ما در مسیری که هدف کنگره است و در آن در حال حرکت هستیم هر کدام در هر جایگاهی که هستیم به بهترین شکل اقدام کنیم و هدف ما این باشد که دست کسی را بگیریم و انسان سودمندی باشیم و مرزبان ها این گونه هستند و برای این عزیزان ارزوی موفیقت میکنم و این  جشن زیبا را خدمت آقای مهندس و خانواده محترمشان تبریک عرض میکنم و ما هر چه داریم از این عزیزان است و همچنین خدمت دیده بان های محترم خصوصا آقای حکیمی دیده بان محترم شهرستان ها که مدتی هم ایجنت شعبه ما بودند و خدمت تمامی مرزبان ها و ایجنت ها و اسیستانت ها و اعضای کل شعبات کنگره 60 تبیریک میگویم.
مرزبان کشیک:مسافر محمد
کمک راهنمایانی که لژیونشان ظرفیت پذیرش رهجو دارد
تقدیر از ایجنت شعبه


مرزبان محترم مسافر علی رضا
مرزبان محترم مسافر بهزاد
مرزبان محترم مسافرامیرحسین
مرزبان محترم مسافرحبیب
مرزبان محترم مسافرمحمد
تقدیر ایجنت از مرزبانان
و در ادامه تقدیر اعضا ازایجنت و مرزبانان محترم در قاب تصویرخدمتگزاران جلسه

تنظیم و عکاس :مسافر عباس
تایپ: مسافر مصطفی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی، درمان وابستگی به مصرف سیگار(ویلیام وایت)، گزارش تصویری، مناسبت ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافرمحسن چهارشنبه 17 مهر 1398 15:53
باسلام عرض تبریک و شادباش خدمت کلیه مرزبانان و ایجنت ها و اسیستانت های کنگره ۶۰ و خداقوت و تبریک به ویژه خدمتگزاران نمایندگی اراک
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic