نمایندگی اراک كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به‌منظور رهایی مصرف‌کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده‌اند و راه‌حل منطقی برای درمان خود پیدا نکرده‌اند، تشكیل گردیده است. اساس کار ما، برمبنای عشق، عقل، ایمان است. آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086 http://60arak.mihanblog.com 2018-08-16T19:31:31+01:00 text/html 2018-08-16T06:22:25+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی اطلاعیه جابجایی دستور جلسات هفتگی http://60arak.mihanblog.com/post/2974 <p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 25px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به اطلاع اعضای محترم کنگره 60 می‌رسانیم، دستور جلسه هفتگی "ایجنت، اسیستِنت و مرزبان" با "<span dir="RTL">قضاوت و جهالت</span>" جابجا می شود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 25px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به این ترتیب دستور جلسه 31 مرداد 97 "<span dir="RTL">قضاوت و جهالت" می باشد و&nbsp;</span>دستور جلسه&nbsp;جشن هفته "ایجنت، اسیستِنت و مرزبان" به تاریخ 14 شهریور 97 انتقال پیدا میکند.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 25px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Firefox_Screenshot_2018-08-15T12-59-47_911Z.png" style="border: none;"></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 25px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2018-08-15T12:35:37+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://60arak.mihanblog.com/post/2973 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گزارش تصویری جلسه هماهنگی کمک راهنمایان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img src="http://uupload.ir/files/n7h6_img_4940_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2018-08-15T05:30:55+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2972 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:13.5pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"به نام قدرت مطلق الله"</span></strong><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">اولین جلسه از دوره سی و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA">استادی مسافر حبیب،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نگهبانی مسافر&nbsp;علیرضا</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">و<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA">دبیری &nbsp;مسافر محمد و</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);"> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">با دستورجلسه</span><strong><span lang="AR-SA">((وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من))</span></strong><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);">در روز سه شنبه،مورخ 1397/05/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 51, 204);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://uupload.ir/files/ok2n_img_4926_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-08-15T04:49:06+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی اطلاعیه برگزاری تولد http://60arak.mihanblog.com/post/2970 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز پنج شنبه مورخ 1397/05/25 هفتمین سال رهایی و آزادمردی کمک راهنمای محترم آقای بهنام نوری رهجوی کمک راهنمای محترم آقای مسعود ابراهیمی را جشن می گیریم.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img.bazarkhanegi.ir/_images/_products/f1577370-83c3-4166-a5c7-abbd6c1b2b9e_L.png" alt="Gerelateerde afbeelding"></div> text/html 2018-08-14T06:30:28+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2968 <div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 0, 51);"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">"به نام خدا"</strong></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه &nbsp;مورخ 1397/05</span></span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">/23</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی آقای مسعود&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح شروع و در ساعت 7:15 صبح خاتمه یافت.</span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_3269 (Copy).JPG" alt=""></span></div> text/html 2018-08-13T06:30:18+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2967 <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span lang="AR-SA">"به نام قدرت مطلق</span></strong><span lang="AR-SA">&nbsp;<strong>الله</strong></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>”</span></strong><span dir="LTR"><u1:p></u1:p><u2:p></u2:p><u3:p></u3:p><o:p></o:p></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">سومین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره&nbsp;60&nbsp;ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA">مرزبان محترم آقای محمد جافری،</span></span></strong><span lang="AR-SA">نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر حسین و با دستورجلسه</span><span dir="LTR"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>"</b></span><b><span lang="AR-SA">وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من"</span></b><span lang="AR-SA">در تاریخ1397/05/21</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">رأس ساعت&nbsp;17:00&nbsp;شروع بکار نمود.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://uupload.ir/files/3oqd_img_4901_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-08-11T08:01:36+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی عمومی پنجشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2965 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#3333ff"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font><font color="#222222"><o:p></o:p></font></span></p><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;">چهارمین جلسه از دوره سی و ششم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران،با<b> </b></span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><b style=""><font color="#ff6666">استادی مسافر سعید</font></b></span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;">،</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><b style=""><font color="#ff6666">نگهبانی مسافر محسن</font></b></span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"> و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff6666"><b>دبیری مسافر مصطفی</b></font></span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"> با دستور جلسه </span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff6666"><i>""وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من""</i></font></span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"> در روز پنجشنبه، مورخ 1397/05/18 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/n232200_photo_2018-08-11_00-42-14.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-11T06:16:39+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی نمایندگی اراک در پارک جنگلی شهید باهنر+لژیون آبیاری http://60arak.mihanblog.com/post/2964 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#cc33cc">"به نام خدا"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#3366ff">جمعه 1397/05/19 و فعالیت ورزشی و آموزشی،جلسه ویلیام وایت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#3366ff">&nbsp;و لژیون آبیاری مسافران نمایندگی پروین اعتصامی در پارک جنگلی شهید باهنر</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/30162/20180506_33.jpg"></div> text/html 2018-08-08T15:57:18+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2963 <p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"به نام قدرت مطلق الله"</font></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">چهاردهمین جلسه از دوره سی و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با </font><font size="3"><font color="#222222" style="">ا</font><font color="#cc33cc" style="">ستادی مسافر رضا</font></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">،</font><font size="4" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</font><font style="" color="#cc33cc" size="3">نگهبانی موقت مسافر</font><font style="" color="#cc33cc"><font size="3">&nbsp;آرش</font><font size="4">&nbsp;</font></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">و </font><font color="#cc33cc" style="" size="3">دبیری موقت مسافر امیر حسین</font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">،بادستورجلسه</font><strong style="font-size: medium;"><font color="#cc33cc">((کار،تحصیل،قدرت))</font></strong><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;در روز سه شنبه،مورخ 1397/05/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ww9i_dsc04033_(copy).jpg" alt=""></p> text/html 2018-08-07T10:30:56+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2962 <div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 0, 51);"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">"به نام خدا"</strong></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه &nbsp;مورخ 1397/05</span></span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">/16</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی آقای مسعود&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح شروع و در ساعت 7:15 صبح خاتمه یافت.</span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_3218%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></div> text/html 2018-08-06T01:30:33+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2960 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:13.5pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"به نام قدرت مطلق</span></strong><span lang="AR-SA">&nbsp;<strong>الله</strong></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>”</span></strong><span dir="LTR"><u1:p></u1:p><u2:p></u2:p><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">دومین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره&nbsp;60&nbsp;ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="AR-SA">آقای محسن اسکندری،</span></span></strong><span lang="AR-SA">نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر حسین و با دستورجلسه</span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>"</b></span><b><span lang="AR-SA">کار،تحصیل،قدرت"</span></b><span lang="AR-SA">در تاریخ1397/05/14</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">رأس ساعت&nbsp;17:00&nbsp;شروع بکار نمود<u2:p></u2:p></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/DSC04006%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p> text/html 2018-08-06T01:30:19+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری برگزاری لژیون ویلیام ال وایت روزهای یکشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2961 <div style="text-align: -webkit-center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>"به نام قدرت مطلق الله"</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز&nbsp;یک شنبه مورخ 1397/05/14 لژیون های<b>&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار</b>&nbsp;نمایندگی پرویت اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B8%DB%B1%DB%B5.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-28T01:30:39+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی پنج شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2956 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">سومین جلسه از دوره سی و ششم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران،با استادی کمک راهنمای محترم،مسافر صابر،نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر مصطفی،با دستور جلسه؛((کار،تحصیل،قدرت)) در روز پنجشنبه، مورخ04/05/1397 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://uupload.ir/files/0oaq_img_4844_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal;"></span></div> text/html 2018-07-27T07:14:32+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی http://60arak.mihanblog.com/post/2954 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; font-family: 'Times New Roman'; text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; font-family: 'Times New Roman'; text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; font-family: 'Times New Roman'; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div> text/html 2018-07-25T06:44:39+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی پیام تبریک http://60arak.mihanblog.com/post/2951 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام حضرت دوست</b></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">طی حکمی از طرف وزیر محترم ورزش و جوانان؛&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جناب آقای مجید سلامی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مدیر تیم راگبی کنگره۶۰ و مسئول کمیته راگبی استان تهران به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون انجمن‌های ورزشی جمهوری اسلامی انتصاب گردید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این انتصاب شایسته را خدمت بنیان کنگره ۶۰ جناب مهندس دژاکام و تمامی اعضای کنگره۶۰ تبریک و شادباش می‌گوئیم.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2018-07-25_11-03-59.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-25T01:30:33+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2949 <p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></strong></p><p dir="RTL" style="line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سیزدهمین جلسه از دوره سی و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با استادی&nbsp;<strong>مسافر مسعود</strong>،نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر آرش،با دستورجلسه<strong>؛((وادی یازدهم و تأثیر آن روی من))</strong>&nbsp;در روز سه شنبه،مورخ 02/05/1397 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><img src="http://uupload.ir/files/yxab_img_4806_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-07-25T01:30:17+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری برگزاری لژیون های ویلیام ال وایت روزهای سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2950 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 لژیون های<b>&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار</b>&nbsp;نمایندگی پرویت اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2018-07-25_10-58-02.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-24T06:40:16+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2947 <div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 0, 51);"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">"به نام خدا"</strong></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="color: #330033;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه &nbsp;مورخ 1397/05</span></span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">/02</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی آقای مسعود&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح شروع و در ساعت 7:15 صبح خاتمه یافت.</span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_3043%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></div> text/html 2018-07-23T10:30:15+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2945 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:13.5pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"به نام قدرت مطلق</span></strong><span lang="AR-SA">&nbsp;<strong>الله</strong></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>”</span></strong><span dir="LTR"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="orphans: 2;widows: 2;font-variant-ligatures: normal"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial">اولین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره&nbsp;60&nbsp;ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="background-image:initial; background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="background-image: initial;background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="AR-SA">آقای اصغر رفیعی،</span></span></strong><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="AR-SA">نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر حسین و با دستورجلسه</span></span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"وادی یازدهم و تأثیر آن روی من"</span></b><span lang="AR-SA">در تاریخ1397/04/31<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="background-image:initial; background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="AR-SA">رأس ساعت&nbsp;17:00&nbsp;شروع بکار نمود</span><o:p></o:p></span></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://uupload.ir/files/g3tx_img_4789_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-07-21T09:30:18+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی مسابقات جام سردار http://60arak.mihanblog.com/post/2942 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام خالق یکتا</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز جمعه 28 تیرماه تیم های والیبال و فوتبال نمایندگی پروین اعتصامی اراک به مصاف تیم های نمایندگی رودکی و شیخ بهایی اصفهان رفتند که تیم والیبال نمایندگی پروین اعتصامی در برابر تیم نمایندگی رودکی به پیروزی رسید اما تیم فوتبال نمایندگی مقابل تیم نمایندگی شیخ بهایی اصفهان تن به شکست داد.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2018-07-21_10-41-26.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-21T05:30:50+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی نمایندگی اراک در پارک جنگلی شهید باهنر+لژیون آبیاری http://60arak.mihanblog.com/post/2941 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif">"به نام خدا"</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc" face="georgia, times new roman, times, serif">جمعه 1397/04/28 و فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین اعتصامی در پارک جنگلی شهید باهنر</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/30162/20180506_33.jpg"></div>