نمایندگی اراک آدرس: اراک،سردشت،سمت راست،میدان بسیج،جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی،ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086 این سایت متعلق به کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک که در زمینه درمان قطعی اعتیاد به صورت رایگان فعالیت دارد می باشد پذیرش تازه واردین و شروع جلسات آموزشی روزهای فرد از ساعت 17 می باشد. کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 تا 20 کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روزهای پنجشنبه ساعت 17 تا 20 لژیون های ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15:30 http://60arak.mihanblog.com 2019-10-13T23:37:06+01:00 text/html 2019-10-12T16:08:15+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3779 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font color="#009900" style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<b style=""><i>"به نام خالق زیبایی ها"</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; line-height: 20px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین&nbsp;</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; line-height: 20px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>اعتصامی</i></b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><i>&nbsp;اراک در پارک</i></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><i>&nbsp;جنگلی</i></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><i>&nbsp;شهید باهنر</i></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-10-10T15:45:38+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 http://60arak.mihanblog.com/post/3777 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">دومین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی مسافر علیرضا،نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه ((هفته اسیستانت،ایجنت و مرزبان)) در روز پنجشنبه مورخ 18/07/1398 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/P%2098-07-18/Image_2.JPG"></p></div> text/html 2019-10-10T06:47:14+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گفتگو با مرزبان شعبه مسافر علی رضا http://60arak.mihanblog.com/post/3776 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><font color="#ff0000">&nbsp;یه مرزبان خوب این نیست که همه از او راضی باشند و همه او رادوست داشته باشند مرزبان خوب در راستای قوانین و حرمت کنگره 60 حرکت میکند</font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/mosahebe/IMG_9205%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-10-10T06:22:53+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی های نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3775 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei 96_03_24/(Copy).jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div> text/html 2019-10-09T07:30:00+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه ویژه مسافران کنگره 60+جشن ایجنت و مرزبانی http://60arak.mihanblog.com/post/3773 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی <b>ایجنت محترم مسافر منصور</b>،نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر عادل،با دستور جلسه<b> ((هفته اسیستانت،ایجنت و مرزبان))</b> در روز سه شنبه مورخ 16/07/1398 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/S%2098-07-16/Image_13.JPG"></div> text/html 2019-10-08T19:31:54+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/3774 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span data-mce-style="color: #330033;" style="color: rgb(51, 0, 51);"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه &nbsp;مورخ 1398/07</span></span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">/16</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="color: rgb(51, 0, 51);">&nbsp;جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به&nbsp;</span></font><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="text-align: start; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: rgb(51, 0, 51);">سرپرستی آقای مسعود&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" style="text-align: start; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: rgb(51, 0, 51);">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 6:00 صبح</span><span style="text-align: start; color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;شروع و درساعت 7:15 صبح خاتمه یافت</span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/%DA%A9%D9%88%D9%87/2/Resizer_15705618746982.jpg"></div> text/html 2019-10-06T19:00:00+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یکشنبه ویژه مسافران کنگره 60 http://60arak.mihanblog.com/post/3772 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">سومین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی مرزبان محترم مسافر محمد،نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه ((</font><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">هفته اسیستانت ،ایجنت و مرزبان</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">)) در روز یکشنبه مورخ 1398/07/14 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/E%2098_07_14/Image_8.JPG"></div></div> text/html 2019-10-06T05:18:00+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی دل نوشته : جایگاه مرزبانی؛ خدمت همراه با عشق و محبت http://60arak.mihanblog.com/post/3770 <p dir="RTL" style="text-align: center; font-family: Ftahoma;"><font size="4" style="" color="#ff0000">یک مرزبان زمانی می‌تواند، در کارش موفق باشد که با عشق وایمان کارش را انجام دهد نه از سر وظیفه. در این صورت است که کارش را به بهترین شکل و از صمیم قلب انجام می‌دهد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/26514/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%2098/marzban.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p> text/html 2019-10-05T16:00:00+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3769 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<b><i>"به نام خالق زیبایی ها"</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین اعتصامی</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;فوتبال و والیبال در پارک</i></b><b><i>&nbsp;جنگل</i></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><i>ی شهید باهنر</i></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-10-05T09:30:46+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی پنجشنبه ها ویژه مسافران و همسفران http://60arak.mihanblog.com/post/3768 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اولین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی دیده بان محترم مسافر علیرضا زرکش،نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر محسن،در روز پنجشنبه مورخ 11/07/1398 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/P%2098_07_11/Image_20.JPG"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p> text/html 2019-10-05T06:30:42+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی(لژیون سردار) http://60arak.mihanblog.com/post/3767 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نهمین جلسه از دور اول سری کارگاه های خصوصی مسافران و همسفران&nbsp; لژیون سردار شعبه پروین اعتصامی اراک با استادی دیده بان محترم جناب آقای زرکش و نگهبانی مسافر محمد و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه ترس از خدمت مالی به دست آوردن یا از دست دادن روز پنج شنبه در تاریخ 98/07/11راس ساعت 15:00آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/P%2098_07_11/IMG_8877%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-10-02T13:40:46+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت رهایی های نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3765 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-01T15:31:23+01:00 60arak.mihanblog.com عادل صادقی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه ویژه مسافران کنگره 60 http://60arak.mihanblog.com/post/3764 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><b>به نام قدرت مطلق اللّه</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">جلسه سیزدهم از دوره چهلم سری کارگاه هخای آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی مسافر رحمان، نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر عادل با دستور جلسه <font color="#ff6666" style="">((وادی اول و تاثیر آن بر روی من))&nbsp;</font>در روز سه شنبه مورخ 1398/07/09&nbsp; راس ساعت&nbsp; 17:00 آغاز به کار نمود.</font><font face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/%2034171/%D8%B3%D9%87%20980709/IMG_0334%20%28Copy%29.JPG"></span></p> text/html 2019-10-01T14:20:57+01:00 60arak.mihanblog.com مصطفی امینی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3763 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روزیک شنبه مورخه 1398/07/07&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/%2034171/%D8%B3%D9%87%20980709/20191001_162721%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-30T03:27:17+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز یک شنبه 98/07/07 http://60arak.mihanblog.com/post/3760 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روزیک شنبه مورخه 1398/07/07&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/98_07_07/IMG_0302%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-09-30T03:21:45+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی خصوصی یک شنبه ها ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3759 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دومین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد،نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه ((وادی اول و تاثیر آن بر روی من)) در روز یکشنبه مورخ 07/07/1398 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/98_07_07/IMG_0313%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-09-29T06:30:46+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3757 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<b><i>"به نام خالق زیبایی ها"</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین اعتصامی</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;فوتبال و والیبال در پارک</i></b><b><i>&nbsp;جنگل</i></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><i>ی شهید باهنر</i></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-09-26T16:20:02+01:00 60arak.mihanblog.com نمایندگی اراک کارگاه آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه ویژه مسافران و همسفرکنگره 60 http://60arak.mihanblog.com/post/3756 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چهاردهمین جلسه از دوره سی و نهم سری کارگاه های اموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،با استادی مسافر احمد،نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه ((صورت مسئله اعتیاد)) در روز پنجشنبه مورخ 1398/07/04 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/P%2098-07-04/Image_1.JPG"></span></p></div> text/html 2019-09-26T06:29:08+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی های نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3755 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div> text/html 2019-09-25T08:30:23+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه+مراسم تودیع و تقدیر از کمک راهنمای محترم آقای هادی یار محمدی http://60arak.mihanblog.com/post/3752 <div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">جلسه دوازدهم از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی دیده بان محترم مسافر احمد حکیمی،نگهبانی مسافر مجتبی و دبیری مسافر عادل،با دستور جلسه ((صورت مسئله اعتیاد)) ومراسم تودیع و تقدیر از کمک راهنمای محترم آقای هادی یار محمدی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">در روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/E%2098-07-02/Image_2.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-25T05:44:49+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گفتگو با دیدبان امور مالی جمعیت احیای انسانی کنگره 60 علیرضا زرکش http://60arak.mihanblog.com/post/3753 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt;"><img src="https://up.c60.ir/repository/30013/5thursday97/980628%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D8%B1%DA%A9%D8%B4/2.jpeg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">لطفاً ابتدا خودتان را به‌رسم کنگره معرفی نمایید<span dir="LTR" style="">.</span></font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سلام ‌ علیرضا هستم یک مسافر. آخرین آنتی ایکس مصرف تریاک و شیره ۹ ماه و ۱۵ روز سفر کردم راهنمای خوبم آقای محمد صداقت رشته ورزشی راگبی، ایروبیک و شنا مدت رهایی ۱۴ سال<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;لطفاً کمی&nbsp;در مورد جایگاه دیدبان لژیون سردار برایمان توضیح دهید؟</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه آدم‌ها یک جای برای خدمت کردن دارند، دیدبان لژیون سردار جایگاهش برای من نیست ولی خدمتش برای من ماندگار است. جایگاهی که کنگره برای خدمت به آدم‌ها می‌دهد فکر می‌کنیم که ما هستیم که خدمت می‌کنیم درصورتی‌که ما به‌تنهایی نمی‌توانم خدمت کنیم یک‌زمانی بار آن‌قدر سنگین است که این بار را چند نفر باید به دوش بکشند در جایگاه لژیون سردار من تنها نیستم من هستم و تمام همسفرها و مسافرهای کنگره 60 چون آن‌قدر بار بامعنا، سنگین و وزین است که تمام کنگره این پرونده را به عهده گرفته و در حال حرکت است.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">توصیه شما به کسانی که می‌خواهند در لژیون سردار شرکت کنند و تردید دارند چیست؟</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کار درست را باید انجام داد در کار درست انسان خردمند تردید نمی‌کند، هیچ جای وجود ندارد که من وادی چهاردهم را کامل اجرا کنم ولی درکنگره می‌شود و مطمئن هستی چه اتفاقی می‌افتد برای حرکت مالی تردید نباید کرد. مردد بودن باعث شک می‌شود. توصیه من به کسانی که می‌خواهند خدمت کنند حتماً بروند و کارت بکشند تردید آن‌ها از بین می‌رود با انجام ندادن تردید از بین نمی‌رود با انجام دادن انسان اطمینان پیدا می‌کند توصیه من این است که با انجام دادن مطمئن شوید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;لژیونر سردار چه پیامی برای کسانی که درکنگره هستند دارد؟</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">درکنگره ما رایگان درمان می‌شویم ولی این بدان معنا نیست که هیچ‌کس هزینه درمان ما را نداده است ما هرکدام بیست میلیون هزینه درمان داریم و هزینه درمان من را یکسری از آدم‌های دیگر متقبل می‌شود کسانی که قبل از من اینجا بودند و کسانی که این فضا را تهیه‌کرده‌اند، آقای مهندس، راهنما، مرزبان و کل سیستم کنگره، لژیون سردار می‌گوید یکسری آدم‌ها هستند که دوست دارند در شادی دیگران شریک باشند برای همین هزینه می‌کنند کار را گردن می‌گیرند و کسانی که مسائل خود را گردن می‌گیرند انسان‌های کمی نیستند، انسان‌های بزرگی هستند آدم‌های که غیر از مسائل خود، مسائل دیگران را گردن می‌گیرند بخشنده هستند و واقعیت امر در لژیون سردار این چند نفر دارند حرکت بزرگی انجام می‌دهند.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;در زندگی شخصی وادی چهاردهم چه تأثیری دارد؟</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما زندگی شخصی نداریم زندگی ما با کنگره عجین شده است واقعیت امر این است که انسان نمی‌تواند بگوید اینجا می‌گذارم و آنجا نه استفاده می‌کنم.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما درکنگره مثل زمین ورزشی در حال تحرک هستیم چیزهای که درکنگره یاد می‌گیرم بیرون بکار ما می‌آید و ناچار به انجام آن هستیم ولی سخت است و به قول مهندس سهل است.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">کلام پایانی:</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تمام انسان‌ها با هر تفکر و اندیشه و دینی یکسری اسطوره دارند این اوسطورها رفتار و کردارشان برای انسان‌ها ارزشمند می‌باشد و از آن‌ها تأثیر می‌گیرند هر بار نام آن‌ها خوانده می‌شود و سرنوشت آن‌ها تعریف می‌شود انسان‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند و خونشان به جوش می‌آید و شرایط خاصی برای آن‌ها پیش می‌آید یکسری واقعی هستند و یکسری غیرواقعی، یکسری از آدم‌ها ازخودگذشته هستند مثل امام حسین و هر موقعِ که در مورد این بزرگوار صحبت می‌کنیم هرکدام از ما ایرانیان که شیعه هستیم حسی داریم نسبت به ایشان و خون ما به جوش می‌آید.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه ما دوست داشتیم در آن فضا و مکان بودیم و حمایت می‌کردیم با تمام وجود و هست و نیست خود، از این واقعه سال‌ها گذشته است ولی یک پیام دارد برای تک‌تک ما، الآن یک تفکر دارد شکل می‌گیرد که انسان‌ها را می‌تواند سیراب کند. اگر این آب جاری شود خیلی از آدم‌ها که از تشنگی دارند تلف می‌شوند سیراب می‌شوند، خیلی از مصرف‌کننده‌ها که اعتیاددارند و درگیر مواد مخدر هستند، این آب را باید جاری کرد در ایران خیلی‌ها کنگره را نمی‌شناسند و همین‌طور کشورهای اطراف و ما نسبت به اعتیاد وظیفه‌داریم و آدم‌های بزرگی که در صحرای کربلا ایستادگی کردند و جنگیدن برای آزادی و آزادگی و تا پایان جان خود بر حرف خود ایستادند، حال من و تو وظیفه‌ داریم علم کنگره را جاری سازیم برای جاری شدن نیاز به مال فراوان است و انرژی زیاد این انرژی زیاد را باید من وتو تأمین کنیم زمانی نرسد که بگوییم کاش می‌توانستیم کاری بکنیم و نکردیم اینجا شعبه دانیال اهواز است و خیلی‌ها در اهواز نمی‌دانند کنگره 60 وجود دارد چه کسی باید به آن‌ها بگوید ما باید اطلاع‌رسانی کنیم و این کار با علم و مال میسر می‌شود و همه باید همسفر و مسافر در این کار کوشا باشند<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید از شما سپاسگزارم</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">من هم تشکر میکنم و برای تک تک اعضا ارزوی موفقیت دارم.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">منبع :سایت مرکزی</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); margin-right: 4.5pt; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">دانیال اهواز</font></p> text/html 2019-09-23T13:20:36+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی روزهای سختی، روزهای آزمایش است http://60arak.mihanblog.com/post/3751 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong>آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است</strong><strong><span dir="LTR">.</span></strong></font></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/lllk%20%281%29.jpg" style="border: none;"></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">با این جمله در کنگره آشنا شدم و هر چه جلوتر رفتم، بیشتر و بیشتر مفهوم آن را درک کردم<span dir="LTR">.&nbsp;</span>همه انسان‌ها می‌توانند عاشق شوند، به‌شرط اینکه از خودخواهی، کینه، حسادت و ... بگذرند و قلب خود را پر از محبت کنند و زمانی که دریچه قلب خود را باز کنند، امواج عشق در آن‌ها نفوذ خواهد کرد و آن هنگام است که می‌توانند از کسی که سال‌ها زندگی آن‌ها را در سختی و فشار قرار داده است بگذرند و علاوه بر آن برای کمک به او با تمام توان و نیرو حرکت کنند<span dir="LTR">.&nbsp;</span>آن زمان در کنار همسرشان قرار می‌گیرند و با کمک یکدیگر اعتیاد خانمان‌سوز را از پای درمی‌آورند<span dir="LTR">.&nbsp;</span>آن زمان با عشقی که در دل دارند تمام سختی‌ها، بی‌پولی‌ها، تحقیرها، سرکوفت‌ها و مورد تمسخر قرار گرفتن‌ها را تحمل می‌کنند تا عشق آن‌ها به‌سلامتی و رهایی برسد<span dir="LTR">.&nbsp;</span>فردی از من پرسید: چرا بااینکه همسرت مصرف‌کننده شیشه است و ازنظر مالی هم در شرایط سختی هستی، او را رها نمی‌کنی؟</font></p> text/html 2019-09-22T15:29:31+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یکشنبه ویژه مسافران http://60arak.mihanblog.com/post/3750 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">جلسه اول&nbsp; از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر <b>مهدی</b>، نگهبانی مسافر&nbsp;<b>احمد</b>&nbsp;و دبیری مسافر <b>مهدی&nbsp;</b>با دستور جلسه&nbsp;</font><font color="#ff6666">(<b>(</b>صورت مسئله اعتیاد</font><font color="#ff6666"><b>))</b>&nbsp;</font><font color="#222222">در روز یکشنبه مورخ 1398/06/31 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/98_06_31/IMG_0143%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-22T05:12:13+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی دلنوشته ای از همسفر ژاله http://60arak.mihanblog.com/post/3749 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b style="">عشق و محبت کلمه ای که کاملا با آن بیگانه بودم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/Etelaeyh/Image_1.JPG"></div> text/html 2019-09-21T16:19:04+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی(لژیون سردار) http://60arak.mihanblog.com/post/3747 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هشتمین جلسه از دور اول سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون سردار نمایندگی پروین اعتصامی اراک با دستور جلسه نقش همسفر در توانمندی لژیون سردار با استادی همسفر مهری،نگهبانی مسافر محمد و دبیری همسفر سارا روز پنج شنبه در تاریخ ۹۸/۶/۲۸راس ساعت ۱۵:۳۰آغاز به کار نمود.</font></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/SARDAR/98-06-28/Image_004.jpeg"></div></div> text/html 2019-09-21T16:02:03+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی خدمت کردن زمان و مکان ندارد و همه ما اعضای یک خانواده هستیم به نام کنگره 60 http://60arak.mihanblog.com/post/3745 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: start;">خدمت کردن زمان و مکان ندارد و همه ما اعضای یک خانواده هستیم به نام کنگره ۶۰</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتگو با مسافر محمد عضو لژیون سردار</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/SARDAR/98-06-28/Image_002.jpeg"></div> text/html 2019-09-21T15:40:38+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3744 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به نام حضرت دوست</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گزارش تصویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/J%2098-06-29/Image_6.jpeg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-21T15:33:23+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3743 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<b><i>"به نام پروردگار یکتا"</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین اعتصامی</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp;فوتبال و والیبال در پارک</i></b><b><i>&nbsp;جنگل</i></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><i>ی شهید باهنر</i></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-09-21T06:30:50+01:00 60arak.mihanblog.com عباس راهزانی کارگاه آموزشی عمومی پنجشنبه ها ویژه مسافران و همسفران +تولد اولین سال رهایی مسافر مجتبی http://60arak.mihanblog.com/post/3740 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style=""><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه سیزدهم از دوره سی و نهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر منصور ،نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر محمد، با دستور جلسه ((</font></font><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: start;">وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">))</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">و همچنین برگزاری مراسم جشن به مناسبت اولین سال تولد و رهایی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مسافر مجتبی&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">در روز پنجشنبه مورخ 1398/06/28 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/P%2098-06-28/IMG_8610%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-09-18T12:33:30+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی های نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3739 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div>