نمایندگی اراک كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به‌منظور رهایی مصرف‌کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده‌اند و راه‌حل منطقی برای درمان خود پیدا نکرده‌اند، تشكیل گردیده است. اساس کار ما، برمبنای عشق، عقل، ایمان است. آدرس: اراک، سردشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086 http://60arak.mihanblog.com 2017-11-25T10:45:17+01:00 text/html 2017-11-24T23:00:53+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی پنج شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2571 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 18px;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></span></div><div><p dir="RTL" style="line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دوازدهمین جلسه از دور سی و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران ، روزهای پنجشنبه با استادی<b>&nbsp;آقای هادی&nbsp; یارمحمدی</b>، نگهبانی مسافر اصغر و دبیری مسافر داوود و با دستورجلسه<b>&nbsp;"نقش سی دی های آموزشی در آموزش و رهایی"</b>&nbsp;در تاریخ 1396/09/02 رأس ساعت 17 شروع به کار نمود .</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2498%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2498%20%28Copy%29.JPG" style="line-height: normal;"></p></div> text/html 2017-11-24T23:00:39+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری برگزاری آزمون داخلی نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2572 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آزمون داخلی نمایندگی روز پنج شنبه مورخ 1396/09/02 از <b>وادی سوم،سی دی DST و روش های ترک و سی دی مروارید</b> رأس ساعت 15 برگزار گردید.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2017-11-24_23-09-16.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-24T21:00:50+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی نمایندگی اراک در پارک جنگلی شهید باهنر 1396/09/03 http://60arak.mihanblog.com/post/2570 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام خالق زیبایی ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ورزش،نشاط،آموزش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_6293%20(Copy).JPG" alt=""></b></font></div> text/html 2017-11-23T16:16:17+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی http://60arak.mihanblog.com/post/2569 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/%28Copy%29.jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></font></div> text/html 2017-11-22T16:00:00+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری برگزاری لژیون های ویلیام ال وایت http://60arak.mihanblog.com/post/2567 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این هفته نیز<b>&nbsp;لژیون های ویلیام وایت</b>&nbsp;در تاریخ 1396/08/30 رأس ساعت 15:30 با حضور اعضا در محل نمایندگی پروین اعتصامی اراک برگزار گردید</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2017-11-22_22-44-37.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-22T15:00:30+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2566 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;<b>به نام قدرت مطلق الله</b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">هشتمین جلسه از دور سی و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک ویژه مسافران با استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">آقای ابوالفضل صوفی</span></b><span lang="AR-SA">،نگهبانی&nbsp;&nbsp;مسافر احمد و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر محسن و با دستور جلسه<b>"</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">وادی سوم و تأثیر آن روی من"</span></b><span lang="AR-SA">در تاریخ 1396/08/30 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2475%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2475%20%28Copy%29.JPG"></p> text/html 2017-11-21T04:39:17+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2564 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز سه شنبه شنبه مورخ 1396/08/30 جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:30 صبح شروع و در ساعت 7:30 صبح خاتمه یافت.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_7169.JPG" alt="" style="text-align: right;"></div> text/html 2017-11-20T23:00:11+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی قانون کارما http://60arak.mihanblog.com/post/2563 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام حضرت دوست</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/karma-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">اگر بدن را تجزیه كنیم به اتم‌ها و در نهایت به الکترون‌ها و پروتون‌ها می‌رسیم . خالق هستی ما را به صورت یك انتقال‌دهنده انرژی خلق كرده كه محیط اطرافمان هم می‌تواند روی ما اثرگذار باشد، ما می‌توانیم انرژی مثبت و یا انرژی منفی از خود ساطع كنیم و درعین‌حال توسط انرژی های مثبت و یا منفی محیط اطرافمان متأثر شویم، اگر ما شروع به صادر كردن انرژی مثبت با نوسان بالا بكنیم این انرژی باانرژی بیرونی از همان نوع یعنی مثبت ترکیب‌شده و ما را در میدانی از انرژی مثبت نگه می‌دارد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></div> text/html 2017-11-19T23:01:47+01:00 60arak.mihanblog.com بهمن مشفق نوری در تاریکی http://60arak.mihanblog.com/post/2561 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b style=""><font color="#000099">نوری در تاریکی :</font><font color="#000066"> </font></b><font color="#3333ff">ویدوئی از&nbsp; مجموعه ای از فعالیتهای جمعیت احیائی انسانی کنگره 60&nbsp;</font></span></div><div><br></div><div><div id="15111267896491969"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/HB1Ga/vt/frame"></iframe></div></div> </div><div><br></div><div><br></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کارگردان و تهیه کننده : همسفر شانی دژاکام</b></font><div><br></div> text/html 2017-11-19T23:00:53+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2562 <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span lang="AR-SA">به نام قدرت مطلق الله</span></strong><span dir="LTR"><u1:p></u1:p><u2:p></u2:p><o:p></o:p></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">یازدهمین جلسه از دور سی و سومم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک ویژه مسافران با استادی&nbsp;<strong>&nbsp;مسافرمهدی،</strong>نگهبانی مسافر صابر و دبیری مسافر نصرت و با دستورجلسه<strong>"</strong></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA">وادی سوم و تاثیر آن روی من"</span></strong><span lang="AR-SA">در تاریخ 1396/08/28 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2448%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2448%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2017-11-19T23:00:20+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی مجازی http://60arak.mihanblog.com/post/2558 <p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></strong></p><p dir="RTL" style="line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هشتمین&nbsp;جلسه از دور اول سری کارگاه‌های آموزشی مجازی نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی مسافر&nbsp;<strong>عباس</strong>&nbsp;و نگهبانی مسافر اصغر و با دستورجلسه<strong>"</strong><strong>وادی سوم و تأثیر آن روی من</strong><strong>"</strong>آغاز به کار نمود.</font></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_1507%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2017-11-19T22:00:00+01:00 60arak.mihanblog.com بهمن مشفق فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک باد http://60arak.mihanblog.com/post/2560 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600">حلول ماه ربیع الاول ماه رسول خدا ماه شادی آل الله برشما&nbsp;عزیزان مبارک باد.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span>&nbsp; <div id="15111197739272013"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6K9LH/vt/frame"></iframe></div></div> </div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>تهیه کننده : بهمن مشفق&nbsp;</b></font><div><br></div> text/html 2017-11-18T23:00:46+01:00 60arak.mihanblog.com اصغر رفیع پیامی برای جهانیان؛گفتگو با کمک راهنمای محترم آقای بهنام نوری http://60arak.mihanblog.com/post/2557 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام خالق یکتا</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/DSC01190.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA">با عرض سلام و خداقوت لطفاً خودتان را معرفی کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">سلام بهنام هستم تجربه مصرف انواع آنتی ایکس‌ها را داشتم در نهایت با مصرف اپیوم وارد کنگره شدم با راهنمایی آقای مسعود ابراهیمی&nbsp;</span><span lang="FA">۱۰</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ماه و&nbsp;</span><span lang="FA">۲۰</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بیست روز سفر اول داشتم و الآن&nbsp;</span><span lang="FA">۶</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">سال و&nbsp;</span><span lang="FA">۴</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ماه ست که به رهایی رسیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA">درمان سیگار رو هم با راهنمایی آقای احمد باغجری انجام دادم که حدود&nbsp;</span><span lang="FA">۱۳</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ماه سفرم اولم طول کشید و الآن&nbsp;</span><span lang="FA">۳</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">سال و&nbsp;</span><span lang="FA">۵</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ماه هست که به رهایی رسیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA">درمان چاقی را در لژیون جونز با راهنمایی آقای مهدی سلطانی انجام دادم که با&nbsp;</span><span lang="FA">۱۰۶/۵</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کیلوگرم وزن شروع کردم و با کاهش&nbsp;</span><span lang="FA">۲۲</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کیلو کاهش وزن حدود یک سال&nbsp;</span><span lang="FA">۱۰</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ماه پیش به رهایی رسیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">در حال حاضر در رشته‌های ایروبیک و دو مشغول فعالیت هستم و روزهای سه شنبه هم حتماً در کنار بقیه دوستان به کوه میرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p></div> text/html 2017-11-18T23:00:23+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی نمایندگی اراک در پارک جنگلی شهید باهنر 1396/08/26 http://60arak.mihanblog.com/post/2556 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام خالق زیبایی ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ورزش،نشاط،آموزش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/IMG_6293 (Copy).JPG" alt=""></b></font></div> text/html 2017-11-17T23:00:20+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی پنج شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2555 <p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></strong></p><p dir="RTL" style="line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یازدهمین جلسه از دور سی و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران ، روزهای پنجشنبه با استادی &nbsp;<strong>آقای ناصر ابراهیمی&nbsp;&nbsp;</strong>، نگهبانی مسافر اصغر و دبیری مسافر داوود با دستورجلسه<strong>" وادی سوم و تأثیر آن روی من"&nbsp;</strong>در تاریخ 1396/8/25 رأس ساعت 17 شروع به کار نمود .</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2418%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2418%20%28Copy%29.JPG" style="line-height: normal;"></p> text/html 2017-11-15T14:20:02+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی http://60arak.mihanblog.com/post/2552 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/%28Copy%29.jpg" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></font></div> text/html 2017-11-15T14:00:09+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2553 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;<b>به نام قدرت مطلق الله</b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">هفتمین جلسه از دور سی و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک ویژه مسافران با استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>مسافر حسین</b></span><span lang="AR-SA">،نگهبانی&nbsp;&nbsp;مسافر احمد و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر عباس و با دستورجلسه<b>"</b></span></font><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;DST&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و تجربه من از سایر روش های درمان</span></strong><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">در تاریخ 1396/08/23 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2393 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2393 (Copy).JPG"></div> text/html 2017-11-15T06:00:51+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://60arak.mihanblog.com/post/2551 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جلسه هماهنگی کمک راهنمایی با استادی<b>&nbsp;آقای بهنام نوری</b>،نگهبانی آقای هادی یارمحمدی و دبیری آقای ناصر ابراهیمی و با دستورجلسه<b>" آخرین تغییرات متد DST</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز سه شنبه مورخ 1396/08/23 رأس ساعت 17:20 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2389%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2389%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-14T23:00:39+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری برگزاری لژیون های ویلیام ال وایت http://60arak.mihanblog.com/post/2550 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این هفته نیز<b>&nbsp;لژیون های ویلیام وایت</b>&nbsp;در تاریخ 1396/08/23 رأس ساعت 15:30 با حضور اعضا در محل نمایندگی پروین اعتصامی اراک برگزار گردید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/photo_2017-11-15_05-19-38.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-14T06:37:51+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی http://60arak.mihanblog.com/post/2547 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز سه شنبه شنبه مورخ 1396/08/23 جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مسعود ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:30 صبح شروع و در ساعت 7:30 صبح خاتمه یافت.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/22845/DSC01125.JPG" alt="" style="text-align: right;"></div> text/html 2017-11-13T10:00:16+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/2546 <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span lang="AR-SA">به نام قدرت مطلق الله</span></strong><span dir="LTR"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">دهمین جلسه از دور سی و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک ویژه مسافران با استادی&nbsp;<strong>&nbsp;آقای منصور غفاری،</strong>نگهبانی مسافر صابر و دبیری مسافر نصرت و با دستورجلسه<strong>"</strong></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;DST&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و تجربه من از سایر روش های درمان</span></strong><strong><span lang="AR-SA">"</span></strong><span lang="AR-SA">در تاریخ 1396/08/14 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2372%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/11170/IMG_2372%20%28Copy%29.JPG"></p>