نمایندگی اراک آدرس: اراک،سردشت،سمت راست،میدان بسیج،جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی،ساختمان عبدی تلفن: 34173491-086 این سایت متعلق به کنگره60 نمایندگی پروین اعتصامی اراک که در زمینه درمان قطعی اعتیاد به صورت رایگان فعالیت دارد می باشد پذیرش تازه واردین و شروع جلسات آموزشی روزهای فرد از ساعت 17 می باشد. کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 تا 20 کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روزهای پنجشنبه ساعت 17 تا 20 لژیون های ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15:30 http://60arak.mihanblog.com 2020-01-20T18:42:08+01:00 text/html 2020-01-20T10:40:56+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس مراسم پیمان و اهدا شال راهنمای تازه واردین سال 98 http://60arak.mihanblog.com/post/3943 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">روز دوشنبه 30 دی 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شال راهنمای تازه واردین در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندس حسین دژاکام ، دیده بان راهنمای تازه واردین و 200 تن از&nbsp; قبول شدگان در این آزمون برگزار شد.&nbsp;</font></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="">که در این مراسم هفت تن از قبول شده گان آزمون کمک راهنمایی از نمایندگی پروین اعتصامی نیز حضور داشتند و مفتخر به دریافت شال کمک راهنمایی تازه واردین از دستان جناب آقای مهندس شدند.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/01(45).jpg"></div> text/html 2020-01-19T15:54:38+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی خصوصی روز یک شنبه مورخ 1398/10/29 http://60arak.mihanblog.com/post/3942 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">چهارمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محسن ، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه&nbsp;</font><font color="#cc0000">((وادی پنجم و تاثیر آن روی من)</font><font color="#cc0000"><span style="text-align: right;">)</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></font><font style="text-align: right;">در روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/8/Image_1.JPG"></div> text/html 2020-01-19T02:30:30+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3940 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;<b>"به نام خالق زیبایی ها"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><i><b>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین&nbsp;</b></i></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i>اعتصامی</i><i>&nbsp;اراک در پارک</i><i>&nbsp;جنگلی</i><i>&nbsp;شهید باهنر</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44) (Copy).JPG"></div> text/html 2020-01-18T12:41:18+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از جشن همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3939 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">گزارش تصویری از جشن همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/3 پنجشنبه/جشن همسفر98/Image_46.JPG"></div> text/html 2020-01-18T12:09:59+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه +جشن همسفر http://60arak.mihanblog.com/post/3938 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" color="#009900" size="5">بِسْمِ اللّٰهِ نُورِ النُّورِ</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: start;">امواجی که رشته‌های محبت را پدید می‌آورند ،با درخشندگی خیره‌کننده‌ای همراهی می‌شوند تا مواد اولیه زایش و احیاء دوباره را فراهم نمایند . همسفران ؛ درخشش شکوهمند شما در عمق تاریکی و ظلمات اعتیاد و در احیای مجدد ما مسافران و کل اعضاء خانواده بسیار ستودنی است . جشن تان پر شگون باد.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/3%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B198/Image_12.JPG"></div> text/html 2020-01-16T07:44:31+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس رهایی های نمایندگی پروین اعتصامی http://60arak.mihanblog.com/post/3937 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg"></div> text/html 2020-01-15T17:37:49+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت گزارش تصویری از آماده سازی سالن نمایندگی برای جشن همسفر http://60arak.mihanblog.com/post/3936 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1/Resizer_157910912665127.jpg"></div> text/html 2020-01-15T06:38:56+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی خصوصی روز سه شنبه 1398/10/24 http://60arak.mihanblog.com/post/3935 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">دهمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا ،نگهبانی مسافر شمس اله و دبیری مسافراکبر ، با دستور جلسه</font><b><font color="#cc0000">&nbsp;(( جشن همسفر</font><font color="#cc0000">))&nbsp;</font></b><font color="#222222">در روز سه شنبه مورخ 1398/10/24 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</font>.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/8/Image_5.JPG"></div></div> text/html 2020-01-15T06:35:24+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز یکشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3934 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز سه شنبه مورخه 1398/10/24&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/8/Image_4.JPG"></div> text/html 2020-01-13T03:45:42+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی خصوصی روز یکشنبه 1398/10/22 http://60arak.mihanblog.com/post/3933 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">چهارمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی مسافر احمد ، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه&nbsp;</font><font color="#cc0000">((جشن همسفر)</font><font color="#cc0000"><span style="text-align: right;">)</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></font><font style="text-align: right;">در روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/7/Image_7.JPG"></div> text/html 2020-01-12T15:34:04+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز یکشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3932 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div align="center" style="line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز یکشنبه مورخه 1398/10/22&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1 یکشنبه/7/Image_2.JPG"></div></div> text/html 2020-01-12T08:16:15+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3931 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;<b>"به نام خالق زیبایی ها"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><i><b>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین&nbsp;</b></i></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i>اعتصامی</i><i>&nbsp;اراک در پارک</i><i>&nbsp;جنگلی</i><i>&nbsp;شهید باهنر</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2020-01-10T12:30:57+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه ویژه مسافران و همسفران مورخ 1398/10/19 http://60arak.mihanblog.com/post/3929 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="">به نام قدرت مطلق الله</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">چهاردهمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا ، نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حمید&nbsp; با دستور جلسه</font><font color="#3366ff">&nbsp;</font><font color="#cc0000">((</font><font color="#cc0000" style=""><span style="line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 18px;">جشن همسفر</span>))</font><font color="#cc0000">&nbsp;</font>در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19&nbsp; را</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">س ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/3%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/6/Image_5.JPG"></p> text/html 2020-01-07T16:58:52+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصوویری از تعمیرات نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3927 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/7/Image_5%20%281%29.JPG"></div> text/html 2020-01-07T15:46:10+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت کارگاه آموزشی خصوصی روز سه شنبه 1398/10/17 http://60arak.mihanblog.com/post/3926 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222">دهمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی مسافر مصطفی،نگهبانی مسافر شمس اله و دبیری مسافراکبر ، با دستور جلسه</font><b><font color="#cc0000">&nbsp;((&nbsp;</font><font color="#cc0000" style="">کمک</font><font color="#cc0000" style="">&nbsp;کنگره به من و کمک&nbsp;من به کنگره</font><font color="#cc0000">))&nbsp;</font></b><font color="#222222">در روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</font>.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/7/Image_15.JPG"></div></div> text/html 2020-01-07T15:42:22+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3925 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز سه شنبه مورخه 1398/10/17&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/7/Image_4.JPG" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2020-01-05T16:00:36+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس جلسه هماهنگی کمک راهنمایان پروین اعتصامی اراک http://60arak.mihanblog.com/post/3923 <div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 176, 80); font-family: Andalus; font-size: 24px;">به نام الله،قادر مطلق</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">گزارش تصویری از جلسه هماهنگی کمک راهنمایان&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/7/Image_8.JPG"></div> text/html 2020-01-05T15:46:43+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی خصوصی روز یکشنبه 1398/10/15 http://60arak.mihanblog.com/post/3921 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">سومین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر منصور، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه&nbsp;</font><font style="" color="#cc0000">((کمک</font><font color="#cc0000" style="">&nbsp;کنگره به من و کمک&nbsp;من به کنگره<font style=""><span style="text-align: right;">))</span></font><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">در روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/6/Image_11.JPG"></div> text/html 2020-01-05T15:44:13+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز یکشنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3920 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز یکشنبه مورخه 1398/10/15&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/6/Image_3.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div> text/html 2020-01-04T11:58:16+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3919 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;<b>"به نام خالق زیبایی ها"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><i><b>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین&nbsp;</b></i></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i>اعتصامی</i><i>&nbsp;اراک در پارک</i><i>&nbsp;جنگلی</i><i>&nbsp;شهید باهنر</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2020-01-03T18:30:38+01:00 60arak.mihanblog.com حمید سعادت کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه ویژه مسافران و همسفران http://60arak.mihanblog.com/post/3916 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim"><b><font color="#222222" size="3">چهاردهمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی دیدبان محترم جناب آقای اشکذری، نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حمید&nbsp; با دستور جلسه</font><font color="#3366ff">&nbsp;</font></b><b><font color="#cc0000">((</font></b></font><font color="#cc0000"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 18px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جهانبینی ورزش</font></span><font face="Mihan-Nassim"><b>))</b></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;"><font color="#cc0000">&nbsp;</font></span><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;">در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12</span><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp; راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54529/98_03_30/IMG_3516%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2020-01-02T19:40:15+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی رهایی http://60arak.mihanblog.com/post/3917 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">«به نام رهایی دهنده ی دلها»</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/23023/Rahaei%2096_03_24/(Copy).jpg"></div> text/html 2019-12-31T14:59:50+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی خصوصی روز سه شنبه 1398/10/10 http://60arak.mihanblog.com/post/3915 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><font color="#222222" style="">دهمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی مسافرمهدی ،نگهبانی مسافر شمس اله و دبیری مسافراکبر ، با دستور جلسه</font><font color="#cc0000" style=""><b>&nbsp;(( </b>جهان بینی ورزش</font><font color="#cc0000"><b>))</b>&nbsp;</font><font color="#222222">در روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</font>.</font></div></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/6/Image_2.JPG"></div> text/html 2019-12-31T14:59:34+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روز سه شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3914 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز سه شنبه مورخه 1398/10/10&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/6/Image_1.jpeg"></div></div> text/html 2019-12-30T05:21:47+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آمزشی خصوصی روز یک شنبه مورخ 1398/10/08 http://60arak.mihanblog.com/post/3912 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#222222">دومین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم مسافر بهنام ، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه&nbsp;</font><font color="#ff0000">((</font></font><a href="https://congress60.org/News/53459/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4" style="text-decoration-line: none; font-family: Zar; font-size: 18.6667px; text-align: start;"><font color="#ff0000">جهان بینی ورزش</font></a><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#ff0000"><span style="text-align: right;">))</span></font><span style="color: rgb(0, 54, 99); text-align: right;">&nbsp;</span><font style="text-align: right;">در روز یکشنبه مورخ 1398/10/08 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/5/Image_8.JPG"></div> text/html 2019-12-30T05:11:33+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت روزهای یک شنبه http://60arak.mihanblog.com/post/3911 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><div align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز یکشنبه مورخه 1398/10/08&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Nassim">لژیون های&nbsp;ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار&nbsp;نمایندگی&nbsp;<br></font></b></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پروین اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.</font></b></div></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/1%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/5/Image_3.JPG"></div> text/html 2019-12-29T11:24:10+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری : نمایش پنجره ای رو به آسمان http://60arak.mihanblog.com/post/3910 <div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/photo_2019-11-25_15-01-29.jpg"></div> text/html 2019-12-29T10:54:51+01:00 60arak.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری فعالیت های ورزشی و آموزشی در پارک جنگلی http://60arak.mihanblog.com/post/3909 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;<b>"به نام خالق زیبایی ها"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><br></i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><i><b>&nbsp;گزارش تصویری از فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران نمایندگی پروین&nbsp;</b></i></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i>اعتصامی</i><i>&nbsp;اراک در پارک</i><i>&nbsp;جنگلی</i><i>&nbsp;شهید باهنر</i></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/0133/98-03-24/varzsh/ab(44)%20(Copy).JPG"></div> text/html 2019-12-28T02:30:03+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه ویژه مسافران و همسفران مورخ 1398/10/05 http://60arak.mihanblog.com/post/3907 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim"><b><font color="#222222" size="3">سیزدهمین جلسه از دوره چهلم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران و همسفران با استادی مسافر علی رضا ، نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حمید&nbsp; با دستور جلسه</font><font color="#3366ff">&nbsp;</font></b><b><font color="#cc0000">((</font></b></font><font color="#cc0000"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 18px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ازدواج</font></span><font face="Mihan-Nassim"><b>))</b></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;"><font color="#cc0000">&nbsp;</font></span><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;">در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/05</span><span style="font-size: large; font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp; راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="https://up.c60.ir/repository/0133/3%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/5/Image_15.JPG"></p> text/html 2019-12-26T12:27:53+01:00 60arak.mihanblog.com میلاد عیدی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ جهان بینی ورزش http://60arak.mihanblog.com/post/3905 <p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">جلسه چهاردهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه «جهان بینی ورزش»، در روز چهارشنبه 4 دی ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px; text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/1%20(15).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></font></span></p>